Posuvné Brány

Samonosná(Nesená) posuvná brána

Samonosná brána je tvořena jedním vratovým křídlem, většinou vyrobeným z profilovaného ocelového jeklu, který je ve spodní části osazen speciálním "C profilem". V tomto profilu jsou zasunuti speciální jezdci, po nichž je brána nesena a nepojíždí tedy po vlastní kolejnici, proto také nevyžaduje rovnost vozovky. Pohyb brány zajišťuje hřebenová tyč, která je osazena na konstrukci brány a zapadá do pastorku na elektromotoru, samozřejmě je možný i ruční pohon.

Výhoda nesené brány spočívá v tom, že není žádným způsobem nesena po zemi a nedochází tak k možným komplikacím. Odpadá nutnost údržby pojezdového vedení (zvláště v zimním období).

Technická specifikace

Brána je vyrobena z profilovaného jacklu a pozinkováním je ochráněna proti korozi. Veškeré další součásti brány jsou proti korozi chráněny již od výrobce. Brána je upevněna na základové desce, která tvoří 1/3 délky brány a vedena ložiskovými vozíky z masivního materiálu. V horní části brány je provedeno směrové vedení, které je ukotveno ke sloupku v základové desce. Schéma konstrukce brány je uvedeno na následujícím obrázku:

brana_schema.jpg, 42kB

Na spodní části konstrukce brány je přivařen (přišroubován) C-profil (2), který pojíždí po dvou vozících (1). Tento profil je vyroben speciální technikou a nedochází u něj k roztahování (jako u jiných méně kvalitních profilů). Dva kusy vozíků (1) jsou vyrobeny z masivního materiálu s povrchovou úpravou. Kolečka s ložisky jsou přesně upravena dle C-profilu a zakrytována proti zanesení. Vozíky jsou ukotveny na betonové profilu (3) a opatřeny pěti upouzdřenými ložisky pro plynulý pojezd. Koncovka s kolečkem (7) zlepšuje držení brány v zavřeném stavu. Je uchycena na konci C-profilu a slouží pro pohodlný dojezd do kapsy (8), která je také vyrobena z masivního materiálu a má náběh pro vystředění zajíždějící brány. Na druhém konci C-profilu je upevněna ucpávka (4). Podle konkrétní situace v místě montáže jsou na sloupcích instalovány většinou olivové držáky pro fixaci dojezdu (5,6). Dále jsou na konstrukci brány upevněny ocelové nebo nylonové hřebeny (s ocelovou výztuží), které převádí točivý moment motoru na bránu.

kovani.gif, 17kB

Podle velikosti a váhy konstrukce brány je na betonový profil (3) instalován odpovídající typ elektromotoru. Pohon je mimo jiné vybaven systémem zastavení a je zajištěný koncovými spínači. Má samoblokační systém zaručující mechanické blokování brány, a tím není zapotřebí instalovat el. zámek. Součástí je speciální klíček pro odblokování převodovky pro ruční ovládání brány v případě přerušení dodávky el. energie. Pohon je dodáván samostatně nebo ve výhodných sadách, které obsahují přijímač, dvoukanálový dálkový ovladač (např. pro ovládání brány a vrat), pár fotobuněk, klíčový spínač a výstražný maják.

Druhy jednotlivých součástí brány jsou závislé na konkrétním typu a rozměru brány a dále na požadavcích zákazníka. Po dohodě je také možné provést veškerou instalaci elektrických kabelů včetně usazení profilu pro ukotvení vozíků. Konečná podoba brány (včetně výplně) a jejích komponentů je stanovena na základě jednání se zákazníkem a je značně variabilní podle podmínek a přání zákazníka.

Odbornou montáž a servis zajišťuje firma Petr Pahorecký