Průmyslová sekční vrata a vchodové dveře

Průmyslová vrata série ISD01

Průmyslova sekční vrata série ISD01 jsou speciálně navržena pro použití v průmyslových objektech, díky čemu jsou přizpůsobena větší zátěži. Vrata jsou vyrobena ze sendvičových panelů, které se skládají ze dvou pozinkovaných ocelových plechů, vyplněných polyuretanovou pěnou. Pro to, aby vrata vydržela i tu nejvyšší zátěž, se do panelů instalují speciální posilovací pásky. Pro zajištění přirozeného světla a výhledu z garáže, se vrata vyrábí z kombinovaných panelů (sendvičových a panoramatických). Průmyslova sekční vrata série ISD01 mají vysokou životnost a spolehlivost, a také jsou odolná vůči nepříznivým povětrnostním vlivům. Dvě ocelová lana vrat mají sedminásobně zesílenou pevnost a pružinový mechanismus průmyslových vrat je konstruován tak, aby vydržel až 100 tisíc cyklů otevření a zavření vrat. Mechanismus používaný pro vyrovnávání křídla vrat, se může instalovat za pomoci systému Quick Fix, což je jedinečný výsledek práce firmy DoorHan - tento systém umožňuje maximálně urychlit dobu potřebnou k instalaci vrat (až čtyřnásobně ve srovnání s dobou potřebnou na instalaci podobných produktů, nabízených na trhu).

Speciální kontsrukce sendvičových panelů a použití těsnění po obvodu křídla zajišťují zvukovou a tepelnou izolaci vrat, díky čemu se v místnosti udržuje požadované mikroklima. Na spodní hranu vrat se ještě instaluje izolační dolní profil za použití technologie T-bridge, který úplně zabraňuje proníkání studeného vzduchu do místnosti.

Průmyslova sekční vrata DoorHan jsou velice bezpečná, nezávisle na intenzitě jejich použití. Je toho dosaženo díky použití speciálních bezpečnostních prvků k ochraně před přetržením lan a pružin. Mechanismus sloužící k ochraně před přetržením lana, jež je vybaven ochranným krytem, se instaluje v podobě spodního držáku na křídlo vrat. V případě poškození lana zastaví tento mechanismus křídlo vrat. Takovýto víceúrovňový systém bezpečnosti spolu s mechanismem ochrany před přetržením pružiny úplně zabrání pádu křídla vrat.

Požadavky na otvor

  • Výška otvoru: od 2 m do 8 m
  • Šířka otvoru: od 2 m do 7 m, při výběru konstrukce s vertikálním zdvihem - do 8 m
  • Výška nadpraží - ne méně než 150 mm
  • Vzdálenost od okraje otvoru ke stěně - ne méně než 130 mm
  • Hloubka místnosti - výška křídla vrat plus 500 mm

Technické charakteristiky

Množství cyklů otevření/zavření25000
Koeficient tepelné propustnosti 0,38 W/m²·°С
Zvuková izolace24 dB
Větrné zatížení stupeň5 (200 km/h)
Nepropustnost vody stupeň1 (tlak vody 30 Pa)
Síla zdvihu dodo 40 kg
Stupeň hořlavostiG2 dle GOST 30244-94
Stupeň hořlavostiВ2 dle ГОСТ 30402-96
Váha křídla vrat17 kg/m²

Odbornou montáž a servis zajišťuje firma Petr Pahorecký