Stavební připravenost

Montáž se provádí na rovnou podlahu a rovné začistěné stěny včetně nadpraží.

Podlaha

Podlaha

Boční stěna

Podlaha